School in de wijk

‘Inside out’

  • leren is niet exclusief ‘binnen de muren’;
  • fenomenen zien/ervaren in de omgeving;
  • gebruik maken van de mogelijkheden van de buurt.

Outside in’

  • de wijk een plaats geven in de school;
  • het opvoedingsproject zichtbaar maken voor de wijk;
  • de infrastructuur delen, restaurant, kapsalon, garage,…

Ons einddoel is:

  • interactie om meerwaarde in het leren van leerlingen te creëren;
  • mogelijkheden op samenwerking verkennen.