Jan Van Eyckschool

Vijf Gentse scholen met een rijke onderwijstraditie bundelen hun krachten en creëren samen een nieuw, innovatief en inclusief Gents onderwijsproject: de Jan Van Eyckschool.

Sint-Lievenscollege Business, OLVI Gent, Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius, IVIO Binnenhof (OV3 en OV4) en Nieuwen Bosch Humaniora zijn stuk voor stuk scholen met een rijke traditie, ervaren schoolteams en een kwaliteitsvolle werking voor een maatschappelijk belangrijke groep leerlingen. Rekening houdend met de complementariteit van het studieaanbod en de behoefte aan een hedendaagse onderwijsinfrastructuur beslisten deze scholen om hun krachten te bundelen en zo samen een opwindende nieuwe toekomst te creëren.

Het Bestuursorgaan van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent (SKOG) en het Agentschap voor Infrastructuur in Onderwijs (AGIOn) gingen op zoek naar een consortium om de Jan Van Eyckschool te ontwerpen, te bouwen, te financieren en te beheren. Met het aanduiden van Aurora als voorkeursbieder werd een stap gezet in de realisatie van de scholencampus.

 

Onze missie


De Jan Van Eyckschool organiseert uitdagend, innovatief en inclusief secundair onderwijs binnen de Gentse grootstedelijke context. Met een brede waaier aan studierichtingen en flexibele leertrajecten spelen we in op de talenten van alle jongeren.

 

Onze kernwaarden


DURF


We kijken met goesting naar de toekomst en dagen elkaar uit om levenslang te leren. We leggen de lat hoog, durven keuzes te maken en zijn niet bang om te falen.

VERBINDING


Onze school is een warme ontmoetingsplaats en een community van lerenden. We hebben respect voor de eigenheid van elkeen, investeren in dialoog en dragen zorg voor elkaar.

WERELDWIJS


We kijken met een open blik naar onze omgeving en engageren ons voor een betere wereld. De stad Gent is ons leerlabo.