Projectvisie

Memorandum over de visie op het DBFM-project:

Kernwaarden 

De woorden die de kernbegrippen voor de nieuwe campus belichamen zijn: 

  • de toekomst van de leerling in de wereld van morgen staat centraal;
  • samenwerking binnen een open leerpark; 
  • open, multi-inzetbare en robuuste infrastructuur. 

Toekomst 

We willen de leerlingen voorbereiden op een zinvolle toekomst in de nieuwe duurzame en digitale wereld. Met respect voor hun cultuur en achtergrond willen we, in dialoog met de ouders, leerkrachten en andere medewerkers, een omgeving creëren waar leerlingen zich kunnen ontplooien, elkaar ontmoeten en waarbij ze zorg en geborgenheid vinden. 

Vanuit een brede eerste graad willen we leerlingen op basis van hun talenten kunnen oriënteren naar een divers aanbod van domeinen, gespreid over de verschillende finaliteiten, inclusief een sterk ASO, de onderwijsvormen OV3 en OV4 van het BuSO en duaal leren en werken.  Hierbij worden o.m. de domeinen ‘economie & organisatie’, ‘STEM’, ‘maatschappij & welzijn’, ‘taal & cultuur’ en ‘voeding & horeca’ genoemd. Daarnaast zal op de campus ‘onthaal-onderwijs’ georganiseerd worden.  

We zijn vragende partij voor een duidelijk geprofileerde identiteit en een positief imago voor het onderwijsproject.  Daartoe willen we o.m. een gezamenlijke missie/visie/opvoedingsproject,  gestroomlijnde afspraken (schoolreglementen), een complemantair studieaanbod en een doeltreffende communicatie ontwikkelen. 

Samenwerking 

Samenwerking onder elkaar 

We willen de schotten tussen de onderwijs- en opleidingsvormen wegnemen. De samenwerking binnen dit toekomstgericht project moet tevens bijdragen tot optimalere omstandigheden om tot leren te komen. We willen door samenwerking ook kansen scheppen voor een effectiever beheer van pedagogische ondersteuning, zorg en innovatie. We dromen er bovendien van samen in te zetten op doorgedreven digitalisering (‘school van de toekomst’). 

Om dit alles ruimte te geven zijn we bereid tot maximaal gedeeld gebruik van ruimtes, ‘als de leerlingen er beter van worden’.  

Interactie met de omgeving 

Onze school wordt een plek voor het opbouwen van een gemeenschap waar we samen werken aan het opvoeden van jongeren. Daartoe zoeken we interactie met velen: ouders, familie en vrienden van de leerlingen, bewoners uit de buurt, bedrijven of organisaties met aansluiting op onze visie en studiedomeinen. 

Het concept van een open leerpark 

Binnen een open leerpark is het vanzelfsprekend om het eigen onderwijsproject centraal te stellen, maar de schoolinfrastructuur moet terzelfdertijd transformeren van een ‘instituut’ naar een open ontmoetingsplaats rond leren in ruime zin. Het statige en statische schoolgebouw verdwijnt en maakt plaats voor een dynamische ontmoetingsplek. 

We streven ernaar onderdeel te zijn van een levendige stadswijk, verbonden door open, leesbare, uitnodigende en intuïtieve circulatiepatronen, maar met de mogelijkheden om op gepaste tijden toegangen te beveiligen. 

We willen ook plaats geven aan geborgenheid door het creëren van ademruimte, experimenteerruimte en ruimte om tot rust te komen waar nodig. Daarom moet er voldoende ruimte zijn voor bezinning, afzondering en rust, om te ontsnappen aan al wat soms te veel kan zijn. 

Multifunctioneel en open 

We willen dat onze campus de tand des tijds kan doorstaan en dus de veranderende maatschappelijke en onderwijs-context. We willen dat zij de wekelijkse en seizoensgebonden schoolritmes mogelijk maakt. Daarom zullen ruimtes aanpasbaar, multi-inzetbaar en functioneel combineerbaar zijn. 

Flexibel, robuust en mooi gebouw 

We willen tonen wat we doen en de omgeving laten binnenkijken, waar dat in tijd en plaats combineerbaar is met ons pedagogisch project. 

Robuust en duurzaam 

Onze campus moet letterlijk robuust zijn. Jongeren leren ook om hun omgeving te respecteren en dat gebeurt met vallen en opstaan. Daarom moeten de gebruikte materialen tegen een stoot kunnen en geschikt zijn voor intensief gebruik. 

Onze campus moet ook robuust zijn inzake duurzaamheid. Dit betekent naast onderhoudsarm zijn ook energiezuinig, eventueel klimaat-neutraal. Er zal in de mate van het mogelijke gebouwd worden volgens de principes van de circulaire economie. Hergebruik van water zal maximaal gerealiseerd worden. 

Duurzame bereikbaarheid is van groot belang. De campus ligt hiervoor ideaal. Het Dampoortstation ligt op loopafstand. Er is in de verlenging van tramlijn 4 vlakbij een halte gepland. Deze toekomstige verlenging zal het Sint-Pietersstation rechtstreeks verbinden met het Dampoortstation. Aanvullend willen we uitgebreide faciliteiten voor het stallen van fietsen voorzien. 

Mooi, efficiënt en warm 

We willen dat onze campus mooi en esthetisch is. Zij moet niet alleen efficient en flexibel ruimtegebruik mogelijk maken, maar ook de interactie met de omgeving expliciteren.  

We willen een plek zijn waar jongeren ‘willen’ zijn, in plaats van er te ‘moeten’ zijn. Daarom willen we een campus, die een thuisgevoel ontwikkelt bij de gebruikers en waar zij allen een gedeeld eigenaarschap over ontwikkelen. 

We vinden het daarom belangrijk om, rekening houdend met de grootschaligheid van de onderwijssite, voldoende werk te maken van veiligheid, geborgenheid en mogelijkheden voor eigen inrichting door de leerlingen en het personeel.