Wie is SKOG?

SKOG staat voor Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent. Het is een nieuwe organisatie. Deze scholengroep is recent ontstaan uit de fusie van 6 vroegere schoolvzw’s in het gewoon- en buitengewoon onderwijs en ook internaten.

SKOG wordt gevormd door:

  • 7 secundaire scholen;
  • 14 basisscholen;
  • 5 internaten.

Vanuit onze missie & visie willen we inzetten op:

  • warme en toegankelijke leeromgevingen;
  • eigentijdse en aangepaste schoolinfrastructuur;
  • kwaliteitsvol en innovatief onderwijs;
  • een breed studieaanbod dat aansluit bij elk talent.

Je leest meer op www.skogvzw.be.